2007 toimintasuunnitelmaa

Vadelma ry:n toimintasuunnitelma 2oo7 (alustava versio)

   1. Taiteen ja elävän musiikin tekemisen mahdollistaminen

   2. Yhteisöllinen ja julkinen elävän kulttuurin toiminta

   3. Organisaation kehittäminen

   4. Varainhankinta

 1. Taiteen ja elävän musiikin tekemisen mahdollistaminen

Vadelma ry:n ensimmäinen tehtävä on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia visuaalisen, audiovisuaalisen ja draama-taiteen sekä elävän musiikin työstämiseen, harjoitteluun ja tallentamiseen, sekä tilaisuuksia ja kanavia em. kulttuurimuotojen esittämiseen.

On ensisijaista, että yhdistyksellä on tarkoitukseensa sopivat tilat, jotka mahdollistavat sekä jäsenen itsenäisen ja omaehtoisen työskentelemisen että erilaisten yhteistyö- ja yhteisöllisten projektien ideoinnin, kehittelyn ja toteutuksen luovassa sosiaalisessa ilmapiirissä.

Tilat pyritään varustamaan jäsenten käytettävissä olevilla työasemilla ja muulla vastaavalla hyödyllisellä tuotantokalustolla. Kyseisen kaluston monipuolista itsenäistä käyttöä varten järjestetään jäsenille tarvittaessa kursseja ja myös sisällöllisiä, tuotannollisia ym. kursseja pyritään järjestämään kysynnän ja tarpeen mukaan.

Vuoden 2007 kuluessa Vadelma ry joutuu todennäköisesti muuttamaan pois Lönnrotinkadun tiloista, joten yhdistyksen on etsittävä, vuokrattava ja kunnostettava uudet tilat käyttöönsä. Uusiin tiloihin tullaan panostamaan paljon ja tilojen jakamista suunnitellessa pyritään huomioimaan erityisesti Vadelman sosiaalinen ja yhteisöllinen luonne sekä Vadelman uudet tuotannolliset (tv ja radio) vaatimukset muiden käytännöllisten seikkojen ohella.

 1. Yhteisöllinen ja julkinen elävän kulttuurin toiminta

Vadelma toivoo aktiivisten jäsentensä osallistuvan yhdistyksen erilaisiin yhteisöllisiin hankkeisiin ja projekteihin. Yhteisön sisäinen kommunikaatio ja vuorovaikutus, yhteisen identiteetin rakentaminen sekä avoin ulospäin suuntautuminen ovat Vadelman kollektiivisuuden avaintekijöitä.

Vadelman ulkoista olemusta pyritään entisestään yhtenäistämään. Vadelman luovan toiminnan eri puolet ja julkinen kuva välittyvät yleisölle pääasiassa yhdistyksen nettisivujen, tv-tuotannon, jäsenlehden, tapahtumien ja muun julkisen toiminnan sekä tiedottamisen kautta.

Yhdistyksen media-kokonaisuudesta vastaa Vadelman avoin toimitusryhmä.

Jäsenlehti toimitetaan julkaistavaksi sekä paperiversiona että multimediaversiona netissä. Tämän lisäksi toimitusryhmä vastaa Vadelman virallisen esitteen toimittamisesta sekä nettisivuston julkisen puolen sisällöstä.

Yhdistyksen nettisivustolle [www.vadelma.org] tullaan aukaisemaan (yhteisöllisen foorumin ja yksilöllisten jäsensivustojen ohella) Vadelman taiteellista monimuotoisuutta ja yhteisöä esittelevä julkinen puoli, joka koostuu seuraavista elementeistä:

Vadelma-galleriaon Vadelman taiteilijoiden töitä esittelevä, sopivaksi katsotuin väliajoin vaihtuva taidenäyttely. Vadelman ääniradio on kokeilevalle audio-taiteelle ja teostovapaalle musiikille omistautunut jäsenistön ylläpitämä webkanava. Vadelma-tv:n elävään arkistoon kootaan Vadelman M2Hz-kanavalle tuottamat ohjelmat sekä Vadelman toiminnasta kertovia audiovisuaalisia tuotantoja ja jäsenten videotaidetta.

Vadelmaklubista tehdään mahdollisuuksien mukaan säännöllinen kulttuuritapahtuma, jossa yhdistyksen toiminta ja Vadelman edustamat taidemuodot pyritään yhdistämään monipuolisella ja luovalla tavalla. Elävän musiikin ja visuaalisen taiteen lisäksi elementteinä on mukana performance, teatteri ja elokuvallisuus. Vadelmaklubin taiteellisesta muodosta ja sisällöstä vastaa Vadelmaklubi-työryhmä.

Omaa tv-tuotantoa käynnistetään alkuvuonna suhteellisen pienimuotoisena yhdistyksen resurssien puitteissa. Saurofoniaa -ohjelma toteutetaan M2Hz-kanavalle ensimmäisenä Vadelma-tuotantona yhteistyönä Yrjänä Sauroksen sekä Taide-lehden kanssa.

Uusia päteviä tekijöitä Vadelman tuotantoryhmään pyritään löytämään masinoimalla käyntiin edellä mainitun kaltaisia uusia tv-ohjelmaprojekteja yhteistyössä M2Hz-kanavan kanssa.

Vadelman televisiotuotannon pääalueet:

a) taidevideoita ja videotaidetta

b) musiikkielokuvat, konserttitaltiot, musavideot

c) keskustelua, puheohjelmaa

d) dokumentit

e) kokeellinen tuotanto

f) fiktio

Vadelman tv-tuotantosuunnitelmissa on myös Vadelmaklubin tuottaminen säännölliseksi tv-ohjelmaksi M2Hz-kanavalle. Tällöin voidaan myös ajatella yhteistyötä useiden muiden kanavahankkeessa mukana olevien tahojen kanssa.

3) Organisaation kehittäminen

Vadelman toiminnallisuutta pyritään organisoimaan käytännöllisemmäksi perustamalla yhdistyksen luovaa, yhteisöllistä ja tapahtumatuotannollista toimintaa varten aktiivijäsenten pyörittämiä itsenäisiä toimikuntia ja työryhmiä.

Lehden ja verkon sisällöstä sekä Vadelman esitteen suunnittelusta vastaa toimitusryhmä, Vadelmaklubin sisällöstä taiteellinen klubityöryhmä, tv-tuotannon profiilista Vadelma Visio -toimikunta.

Hallitus tulee 2007 entistä selvemmin keskittymään hallinnollisiin asioihin, toimintasuunnitelman toimeenpanoon ja muihin yhdistyksen pyörittämisen kannalta välttämättömiin konkreettisiin käytännön toimiin.

Jäsenverkostoa parannetaan uusimalla vuoden aikana yhdistyksen nettisivustoa yhteisöllisemmäksi ja osallistavaksi.


4) Varainhankinta

Vadelma ry:n luovan ja tuotannollisen toiminnan kehittämisen sekä yhteisötoiminnan kannalta välttämättömien ja tarpeellisten hankintojen mahdollistamiseksi yhdistyksen täytyy panostaa myöskin varainhankintaan.

Mahdollisia varainhankinnan keinoja ovat mm:

-tuottava klubitoiminta ja muut omat tapahtumat

-myyjäiset, osallistuminen muiden tapahtumiin

-keräykset (esim. projektikohtaiset)

-arpajaiset

-tukijäsenien houkutteleminen mukaan – toiminnan promotoiminen

-apurahat ja muut avustukset: kaupunki, EU, säätiöt, rahastot

-yhteisöllisestä tv-tuotannosta kenties saatavat korvaukset

-kurssien järjestäminen