uudet kujeet

Tässä on päivitetty hallituksen hyväksymä uusi toimintasuunnitelma. Uutta edellisvuoteen verrattuna siinä on mm. toiminnan monipuolistuminen entisestään ja jäsentyminen selkeämmäksi.

Vadelma ry:n toimintasuunnitelma 2006

Vadelma ry:n toiminta voidaan jakaa kolmeen osaan:
1) taiteen ja musiikin yms. harrastamisen mahdollistaminen: työtilat, treenikämpät, videoedit, studio, kurssit
2) oman kulttuuriverkoston rakentaminen: web-kanavat, lehti, tapahtumat, kahvila
3) varainhankinta: vadelma-klubi, varainkeruutapahtumat

1) harrastamisen mahdollistaminen

1.1) tilat

Yhdistyksen nykyisiä tiloja koskevan saneeraussuunnitelman johdosta on mahdollista, että Vadelma r.y. häädetään Lönnrotinkadulta vuoden 2006 kuluessa. Uusia korvaavia tiloja etsitään.

Nykyisten tilojen toimivuuteen ja monikäyttöisyyteen panostetaan:
-Taidetilojen ja treenikämppien käyttöaste pyritään optimoimaan.
-Tarvittavia parannuksia tehdään ja rakennetaan talkoovoimin.
-Nettikaapelointi tehdään koko tilaan (2-6 konetta), tilojen varauskirjat ja kalenterit tulevat nettiin.
-Hankitaan siirrettävät äänentoistokalusto ja valkokangas mm. elokuvakerhon käyttöön.
-Ikkunalliseen kulmahuoneeseen (B4) pystytetään mediakeskus, jossa mm. video- ja ääniedit, äänityskalustoa, radiostudio, lehden taitto ja webtoimitus.

Mutta samalla valmistaudumme muuttamaan uusiin tiloihin:
-Kun sopivat uudet tilat on löydetty ja saatu vuokrattua, ne kunnostetaan talkoovoimin.
-Uusien tilojen toimintaperiaate ja toimintamuodot ovat mahdollisuuksien mukaan samat kuin nykyisten tilojen.
-Työtilojen ja treenikämppien vuokraustoiminnan laajentaminen tai supistaminenkin on uusien tilojen luonteesta ja koosta riippuen mahdollista.
-Uusiin tiloihin tulee mahdollisesti yhdistyksen pyörittämä kahvila.
-Myös toimintojen hajauttaminen eri tiloihin on mahdollista, ei kuitenkaan toivottavaa.

1.2) kurssit

Vadelman tiloissa voi mahdollisuuksien mukaan järjestää kursseja. Kursseja voi järjestää Vadelma, Vadelman yksittäiset jäsenet sekä ulkopuoliset. Kurssin tulee käsitellä taidetta tai musiikkia tai muuta Vadelman pirtaan sopivaa aluetta.

1.3) tuotanto

Vadelman web-kanavien auettua jäsenet voivat julkaista audio/visuaalista materiaalia Vadelman kautta. Vadelman jäsenet voivat käyttää yhteistä ääni- ja videoedit -kalustoa myös omien töidensä ja projektiensa toteuttamiseen, mutta ovat tällöin velvollisia myös tuottamaan sisältöä Vadelman kanaville ja/tai verkkosivuille.
-Vadelman webradio mahdollistaa taiteellis-kultturellisesti kirjavan sisällön tuottamisen ja haastaa osallistumaan. Jatkuva ja alati kehittyvä Vadelmasta käsin lähetettävä audio-virta voi sisältää mm. äänimaisemaa, musiikkia, haastatteluja, kollaaseja, kuunnelmia ja keskusteluja.
-Taidevideoita, konserttitaltiointeja, dokumentteja ym. audiovisuaalista materiaalia on tarkoitus tuottaa julkaistavaksi m-cultin organisoiman uuden kanavahankkeen “m2hz” sisältönä.

2) kulttuuriverkoston rakentaminen

2.1) nettisivusto

vadelma.org -sivustoa kehitetään kattavammaksi ja monipuolisemmaksi.

Sivustossa tulee olemaan kolme pääosastoa:
A) vadelma ry:n julkisivu : info-osasto, klubi-sivut, vadelmablogi
B) jäsenosasto : foorumi, kalenterit, varauskirjat, jäsensivustot ja linkit, toimisto
C) vadelma webhouse – virtuaalinen kulttuuritalo: mm. kuva- ja videogalleriat, webradio

2.2) lehti

Lehden toimittaminen ja säännöllinen julkaisu on ollut suunnitelmissamme yhdistyksen perustamisesta lähtien, syyskuusta 2004. Lehteä kaivataan perinteisenä ja käsinkosketeltavan konkreettisena viestimenä alkavan digitaalisen mediatuotantomme ja elävän klubi- ja tapahtumatoimintamme rinnalle.
Lehden toimitus ja taitto pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan Vadelman tiloissa.
Vuonna 2006 lehden on suunniteltu ilmestyvän neljä kertaa vuodessa.

2.3) tapahtumat

-Vadelmaklubi pyritään järjestämään vuoden aikana 3-6 kertaa. Vadelmaklubit ovat luonteeltaan ja teemoiltaan erilaisia, mutta Vadelmaklubin jo vakiintuneeseen konseptiin kuuluu elävän musiikin monipuolisuus, visuaalinen (ja tilallinen) taide sekä illan kokonaisuuden jatkuvuus.
-Kesällä on suunnitteilla järjestää yleisölle avoin puistotapahtuma (mahd. Alppipuisto), jossa esityksiä ja elävää musiikkia.

Vadelmaklubi ja muut julkiset Vadelma-tapahtumat dokumentoidaan hyvin ja koodataan koosteina osaksi Vadelman web-arkistoja.

-Jäsenille ja kutsuvieraille tarkoitettuja tilaisuuksia yhdistys tulee järjestämään mm. Vadelmatiloissa. Kyseessä voi olla esim yhteinen illallinen, elokuva- tai saunailta.
Nämä jäsentilaisuudet ovat sosiaalisia ja yhteisöllisiä, joiden yhteydessä voidaan keskustella yhdistyksen kehittämisideoista, yhteistyöprojekteista ja muista vastaavista asioista vapaamuotoisesti.

2.4) café

Kahvilan perustaminen mahdollisesti uusien Vadelmatilojen yhteyteen on uusi ajatus toimintamme laajentumisesta. Kahvilassa olisi vaihtuvat taidenäyttelyt sekä ajoittain elävää musiikkia.
Kahvila toimisi mahdollisesti itsenäisenä yrityksenä tai Vadelma ry:n sisäisenä osuuskuntana.

2.5) yhteistyö

Vadelma r.y. on valmis ja halukas tekemään yhteistyötä mm. muiden taide- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa erilaisissa tapahtumissa ja projekteissa. Yksi Vadelman ajatuksista on olla mukana rakentamassa verkostoa ruohonjuuritason kulttuuritoimijoiden kesken ja toimia eräänlaisena yhteisöllisenä asemana elävän taiteen sekä musiikin tekijöiden ja laatutietoisen yleisön välillä.
Vuonna 2006 Vadelma osallistuu panoksellaan mm. Kallio kukkii -kaupunginosatapahtumaan.

3) varainhankinta

-Vadelmaklubi järjestetään vuoden aikana mahdollisuuksien mukaan 3-6 kertaa. Järjestelyistä pyritään selviämään mahdollisimman pienillä kuluilla, mikä tarkoittaa mm. että esiintyjille maksetaan pääsääntöisesti vain kulukorvaukset. Mikäli Vadelmaklubille saadaan joku esiintyjä, jonka tiedetään vetävän huomattavan paljon yleisöä, voidaan maksaa pienehkö esiintymispalkkio.
-Vadelma r.y. voi esim. tapahtumiensa yhteydessä järjestää myyjäisiä ja arpajaisia.
-Kevätkesästä järjestettäneen Vadelma-tapahtuma, johon myydään illalliskutsuja ja jossa on ohjelmaa ”hieman kypsempään makuun”.
-Tukijäsenien saamista varten teemme kattavan esitteen Vadelma ry:n toiminnasta ja prospekteistä
-Yhdistys voi vuokrata tilojaan ulkopuolisille sellaista käyttöä varten, joka vastaa yhdistyksen tarkoitusta.
-Vadelman tiloissa järjestettyjen maksullisten kurssien tuotosta sovittu osa tulee yhdistykselle.
-Apurahaa haetaan EU:lta, kaupungilta ja eri säätiöiltä spesifisti jonkin tietyn toimintamuotomme tai hankkeen rahoittamiseksi.

Hankituilla varoilla
-hankitaan toiminnan kannalta välttämätöntä (tai yhteisöllisesti tarpeelliseksi katsottua) kalustoa
-maksetaan lehden painokustannuksia
-katetaan muita yhdistystoiminnasta sekä tiloista aiheutuvia kuluja

***